De betekenis van hatha yoga

De betekenis van hatha yoga

Yogaterra geeft lessen in hatha yoga. Yoga komt van het werkwoord yuj. Dit is Sanskriet voor verbinden en in evenwicht brengen. Ons woord juk is hiervan afgeleid: een juk verbindt datgene dat wij links en rechts met ons meedragen. Yoga is een middel om al onze goede en slechte bagage in evenwicht te brengen en met elkaar te verbinden, zodat wij in balans onze weg kunnen gaan.

Hatha is Sanskriet voor onverzettelijkheid. Dit verwijst naar de discipline die nodig is voor het aannemen van de verschillende houdingen en voor het aanleren van een regelmatig oefenschema. De ideale yogi is – volgens de antieke leer – streng voor zichzelf en mild voor anderen. Daarnaast heeft het woord hatha nog een betekenis: ha staat voor zon en tha voor maan. Deze twee polariteiten staan symbool voor alle tegendelen in de wereld om ons heen. Het een kan niet zonder het ander en yoga is de manier om deze beide te verbinden.

Hatha yoga is de lichamelijke vorm van yoga die zich kenmerkt door het aannemen van de verschillende houdingen, asana’s. Andere vormen leggen meer nadruk op meditatie en contemplatie, filosofie, goede werken en devotie. Ook deze vormen zijn onlosmakelijk verbonden met het pad van yoga.

 

bronnen:

Jogchum Dijkstra, Hatha yoga. Werkboek (Haarlem 1978)
J.L. Plenckers, Yogavidya chakravidya (Amsterdam 1992)